logo

.

Polecamy

 

 
PDF Drukuj

 Rok 2015 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”

W okresie od 16 lutego do 11 grudnia 2015 r. patrol przeprowadził w szczególności
nw. działania:

Programem objęto:

  • 194 uczniów w tym ujawniono 16 czynów karalnych

Monitoring wagarujących uczniów:

  • z 58 zgłoszonych wagarujących uczniów 17 uczniów zaprzestało wagarowania.

Prowadzenie doradztwa prawnego, psychologicznego i socjalnego w Punkcie Konsultacyjnym:

  • udzielono 337 porad w tym 161 prawnych, 89 socjalnych i 87 psychologicznych.

Wylegitymowano:

  • 449 dorosłych. 
  • 302 nieletnich.

Przeprowadzono:

  • 172 rozmów profilaktyczno -  ostrzegawczych  z nieletnimi. 
  • 68 rozmowy profilaktyczno -  wychowawczych z prawnymi opiekunami nieletnich. 
  • 200 rozmów z przedstawicielami szkoły (pedagog, dyrektor, nauczyciel, psycholog ).
  • 54 czynności w miejscu zamieszkania.
Więcej…
 


Partnerzy

  
  
bottom