logo

.

Polecamy

 

 


PDF Drukuj
Porozumienia o współpracy

Porozumienie o współpracy na rok 2016 podpisano w dniu 07.01.2016 r.

Porozumienie o współpracy na rok 2015 podpisano w dniu 07.01.2015 r.

Porozumienie o współpracy na rok 2014 podpisano w dniu 02.01.2014 r.

Porozumienie o współpracy na rok 2013 podpisano w dniu 04.01.2013 r.

Porozumienie o współpracy na rok 2012 podpisano w dniu 03.01.2012 r.

Porozumienie o współpracy na rok 2011 podpisano w dniu 04.01.2011 r.

Porozumienie o współpracy na rok 2010 podpisano w dniu 04.01.2010 r.


11 lutego 2009 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu porozumienie o współpracy w zakresie kontynuacji programu profilaktyczno - interwencyjnego ,,Lepiej razem niż osobno” podpisali przedstawiciele samorządu, Policji, Straży Miejskiej i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Obecna na uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ten program skutecznie działał i zwiększył bezpieczeństwo w mieście.

W ramach tego programu powoływane są m.in. zespoły interwencyjne, które realizują zadania na rzecz dziecka, rodziny i szkoły. W jego skład wchodzą: policjant, strażnik miejski i pedagog szkolny.

Trzyosobowy zespół od poniedziałku do piątku nadzoruje drogi dojścia dzieci i młodzieży do szkoły, reaguje na widok uczniów, którzy w godzinach lekcyjnych   są poza szkołą, przeprowadza kontrole w placówkach oświatowych pod kątem działania np. dilerów narkotyków. W ramach programu prowadzone są także działania edukacyjne i profilaktyczne, pokazujące jak można radzić sobie m.in. z przemocą rodzinną i agresją w szkole.

Program ten to wizytówka Zabrza. W 2007 roku Policja ujawniła 1642 przestępstwa popełnione przez nieletnich. Jednoznacznie z tego wynika, że w naszym mieście niezbędne jest realizowanie szeroko pojętych działań prewencyjnych. Jestem przekonany, że program pomógł wielu młodym ludziom i ich rodzicom – mówił podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury „Guido” w Zabrzu podinspektor Roman Rabsztyn, komendant miejski policji.

Straż Miejska zawsze będzie uczestniczyła w realizacji działań, które przynoszą wymierne korzyści dla mieszkańców naszego Zabrza. W programie uczestniczyć będą osoby mające doświadczenie z pracą z nieletnimi - mówił podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury „Guido” w Zabrzu Jarosław Rajda, komendant Straży Miejskiej w Zabrzu.

Ten program wymaga szeregu działań logistycznych. Realizatorzy programu dążąc do profesjonalizmu korzystają, między innymi ze szkoleń. Posiadana przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawiczngo w Zabrzu baza lokalowa jest idealnym miejscem do realizacji tych założeń - mówił podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury „Guido” w Zabrzu Ryszard Gruca, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawiczngo w Zabrzu.

Obecnie postanowiliśmy iść dalej w dobrym i sprawdzonym kierunku. Miasto wspiera projekt i duchowo, i finansowo. Bezpieczeństwo liczy się dla nas ponad wszystko – przekonywała podczas spotkania Małgorzata Mańka - Szulik, prezydent Zabrza.

W trakcie konferencji przestawiona została historii programu "Lepiej Razem Niż Osobno" oraz przedstawione zostały dotychczasowe osiągnięcia programu.


 

Partnerzy

  
  
bottom