logo

.

Polecamy

 

 


PDF Drukuj
Inicjatorzy programu
 
W 2004 roku Prezydent miasta Zabrze powołał Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze. Zespół  pełni funkcję doradczo-merytoryczną na rzecz instytucji i podmiotów działających w obszarze pomocy dzieciom i młodzieży miasta Zabrze.  Skupił osoby związane zawodowo z realizacją podejmowanych zadań w zakresie zagrożeń patologiami wśród dzieci i młodzieży. W jego skład  weszli przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu (m.in. doradcy metodyczni), Policji, Straży Miejskiej, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pierwszym zadaniem zespołu było opracowanie i przeprowadzenia diagnozy zagrożeń patologiami wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze.

W 2005 roku został opracowany i opublikowany raport na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Raport oraz diagnoza dostępne są na stronie internetowej siedziby zespołu tj. www.ckp.zabrze.pl  w zakładce - zespół.
W oparciu o przeprowadzoną diagnozę Zespołowi przydzielone zostały kolejne zadania wynikające z opracowanych wniosków.

Zespół w 2007 roku dokonał niezbędnych modyfikacji programu oraz wystąpił z inicjatywą przystąpienia do konkursu w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, składając wniosek na dofinansowanie programu.
 

Partnerzy

  
  
bottom